Fotograficzne spotkanie dwóch karpackich stolic Rzeszów - Użhorod 20

Organiatorzy: 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne RSF 
Спілкa фотохудожників Закарпаття / Stowarzyszenie Fotografów Zakarpacia
Wspólnota Kapucynów w Użgorodzie 

Użhorod i Rzeszów to stolice regionów powiązanych geograficznym rejonem Karpat. Historia  obu miast i ich sąsiedzkie położenie tworzy ciekawe tło dla fotograficznego portretu obu miast.

 Projekt rozpoczął się fotograficzną wizytą przedstawicieli RSF w Użhorodzie, w dniach 24-26.02.2017 . Miesiąc później, w pierwszy wiosenny weekend 24 - 26.03.2017 gościliśmy ukraińskich fotografów w Rzeszowie. 

 Wystawa poplenerowa miała swoje dwie odsłony. Pierwsza odbyła się 23 kwietnia 2017 r., w Muzeum Zamku w Użhorodzie. Druga odsłona wystawy odbyła się 23 czerwca 2017 w Rzeszowie.

Projekt Fotograficzne spotkanie dwóch karpackich stolic Rzeszów - Użhorod 2017 był swoistą fotograficzną dokumentacją architektury i  życia społecznego Użgorodu i Rzeszowa.  Ze względu na swoją artystyczną specyfikę fotografia  nigdy nie prezentuje obiektywnego i beznamiętnego obrazu, jej nieusuwalnym walorem jest wrażliwość autora, wybór tematu, kadru i sposobu przedstawienia. Z tego powodu, zgodnie z zamierzeniem organizatorów plenery i wystawy były przede wszystkim “fotograficznym dialogiem” autorów pochodzących z obu miast na temat wizerunku Rzeszowa i Użgorodu - “karpackich stolic” - miast które w swoim regionie pełnią rolę centrów administracyjnych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych.

 Projekt miał na celu nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy podkarpackimi i zakarpackimi fotografami. Jego tematem jest dokumentacja fotograficzna stolicy Zakarpacia - Użgorodu ze szczególnym uwzględnieniem architektury, street-photo, fotografii społecznej.

 

Alfa - plener RSF- Użhorod 2017O przelewaniu rzeki wiadrem - plener RSF- Użhorod 2017Granica - plener RSF- Użhorod 2017Ciemny typ - plener RSF- Użhorod 2017Aleja- plener RSF- Użhorod 2017Dom -  plener RSF- Użhorod 2017Variete - plener RSF- Użhorod 2017Otwartość - plener RSF- Użhorod 2017Trzy światy - plener RSF- Użhorod 2017Dwójka - plener RSF- Użhorod 2017Na placu - plener RSF- Użhorod 2017Wejście - plener RSF- Użhorod 2017W cieniu - plener RSF- Użhorod 2017Lustereczko - plener RSF- Użhorod 2017Spacer - plener RSF- Użhorod 2017Jeden - plener RSF- Użhorod 2017Oddech - plener RSF- Użhorod 2017Fru - plener RSF- Użhorod 2017