Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska
(CC BY-NC-ND 2.5 PL)

 Zasady wykorzystania zdjęć

tekst ustawy o prawach autorskich
Wszystkie fotografie zamieszczone na stronie ‚www.fotoiso.pl’ są dostępne na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych”CC BY-NC-ND 2.5 PL. Można je wykorzystać (kopiować, rozpowszechniać) na omówionych poniżej zasadach pod warunkiem przesłania informacji na adres  formularz kontakowy   z podaniem sposobu wykorzystania fotografii.

Warunki wykorzystania zdjęć

Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
Na stronie internetowej, na której ma być umieszczone zdjęcie powinien być dodany aktywny link do strony ‚www.fotoiso.pl’ w następującej postaci:

fot. Agnieszka Szafirska / www.fotoiso.pl

Natomiast w innych publikacjach pod każdym zdjęciem należy umieścić tekst:

Zdjęcia dostępne w serwisie mogą być umieszczane na blogach, niekomercyjnych stronach internetowych, a także wykorzystane w pracy dyplomowej lub innych niekomercyjnych publikacjach, pod warunkiem, że zostaną one oznaczone w sposób opisany powyżej.

Użycie komercyjne
W przypadku użycia komercyjnego oraz wykorzystania zdjęć w projektach graficznych (kalendarz, kolaż itp.) wymagany jest kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. celem uzgodnienia warunków.

Bez utworów zależnych.
Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu

Prawo do wizerunku
Udzielenie zezwolenia na korzystanie z fotografii, do których prawa posiada strona ‚www.fotoiso.pl’, nie oznacza automatycznej zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub osób będących na fotografii.
Strona ‚www.fotoiso.pl’ nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), których wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.