Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. 
Ps 145, 16Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On dokona
Ps 37,5 para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres.
św. Jan od KrzyżaAlbowiem mój jest wszelki zwierz leśny i bydło na gór tysiącu. Znam wszelkie ptactwo na górach i cokolwiek żyje na polach, jest przy mnie
Ps 50,11I wspieraj pracę rąk naszych,  wspieraj dzieło rąk naszych!
Ps 90.11 Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 
Ps 23,1  Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego o miłosierdzie: 
Wyprowadź mnie z więzienia,  bym dziękował imieniu Twojemu. 
Ps 142,8Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, gdybym mieszkał na krańcach morza
A gdybym rzekł Psalm o czasie, trwaniu i przemijaniu
Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,  którzy wyczekują Jego łaski.
Ps 147,11Chodzenie moje i leżenie moje wyśledziłeś, jesteś wszystkich dróg mych świadom
Ps 139,3Dusza nasza jak ptak uciekła z sideł ptasznika, sidła zostały stargane, a myśmy umknęli.
Ps 124,7